Scholl lábfrissítő spray 150ml

A termék jellemzői
  • Frissen tartja a lábat, akár 24 órán keresztül
  • Csökkenti a nedvességet
  • Könnyed, friss illat

Leírás

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Csak a használati utasításban leírtak szerint használja. Kizárólag külsőleg! A perm et belélegzése tilos. Nem rendeltetésszerű használat esetén és a termék szándékos belélegzése káros, akár végzetes is lehet. Ne alka lmazza a seben vagy irritált bőrfelületen. Ha irritációt tapasztal, hagyja abba a termék használatát. Kerülni kell a szembejutást. S ZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel, forduljon orvoshoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Az edényben túlnyo más uralkodik: hő hatására megrepedhet. Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C hőmérsékletet meghaladó hő. Nyomás alatti edény: ne lyuk assza ki vagy égesse el, még használat után sem. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol ta rtandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Kizárólag jól szellőző helyiségben használható.

Ha jtógáz: propán/bután/izobután.

Információk a használatról

Használat előtt felrázandó. Permetezze a lábra a 15 cm-ről egyenletesen. Szárítsa meg a lábait mielőtt cipőbe bújna.

Scroll to Top